Agnieszka Krawiec (Stańczyk) , urodzona w Pile w 1979 r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 1999 - 2005 na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Praca dyplomowa z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Świeszewskiego, aneks z witrażu w pracowni prof. A. Dyakowskiego.

Ważniejsze wystawy i osiągnięcia:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004/5

2004

2003

english ver.